STUDENT ACCOMMODATION

KHAR menyediakan perkhidmatan penginapan pelajar seperti berikut:

BLOK

CAPACITY

1

288

2

288

3

288

4

288

5

288

6

288

KHAR boleh menempatkan 1728 pelajar pada setiap semester.